Samaritan® Chinese Dogwood

Cornus kousa chinensis ‘Samzam’
  • Samaritan @ J Frank Schmidt Arb z r  SONY DSC
  • Samaritan branches z r
  • Samaritan fall foliage r
  • Samaritan fall foliage z r  SONY DSC
  • Samaritan fall z r
  • Samaritan flower close-up z r
  • Samaritan flowering tree z r