Lemon Ice™ Weigela

Weigela florida 'Lemiczam'
  • Lemon Ice flower close-up zr
  • Lemon Ice flowers zr
  • Lemon Ice flowering branch cr
  • Lemon Ice flowering shrub cr
  • Lemon Ice trimmed zr
  • Lemon Ice zr