Galilean® Chinese Dogwood

Cornus kousa chinensis ‘Galzam’
  • Galilean fall leaves c r
  • Galilean flower close-up z r
  • Galilean flowering tree z r
  • Galilean flowering z r
  • Galilean flowers z r
  • Galilean fruit & foliage z r
  • Galilean leaves r
  • Galilean tree z r